نام و نام خانوادگی
آیا کتاب عنوان جذاب و متفاوتی داشت؟
آیا مطالب کتاب راضی‌کننده و منطقی برای نیاز شما بود؟
آیا نویسنده می‌توانست بخش‌هایی از کتاب را حذف کند و یا اصلاً ننویسد؟
آیا در طول مطالعه کتاب، دچار کلافگی و خستگی شدید؟
مطالعۀ اين كتاب را به سایرین توصیه می‌کنید؟
آیا مطالعۀ این کتاب در زندگی شخصی و ذهنی شما تأثیر گذاشته است؟
بعد از مطالعۀ این کتاب، به مطالعۀ سایر آثار نویسنده علاقه‌مند شده‌اید؟
آیا ظاهر کتاب (نوع کاغذ، صفحه‌بندی، روی جلد، نوع قلم و اندازۀ قلم) راضی‌کننده بود؟
اگر شما ناشر بودید حاضر بودید این کتاب را چاپ کنید؟
آیا در طول خواندن کتاب، به این فکر افتادید که از خواندن آن منصرف شوید؟
در مجموع نظر شما دربارۀ این کتاب چیست؟